Formar per a empoderar, clau del futur

La Comissió Europea falla en favor de dos projectes europeus presentats per partenariats en els quals participa Inmedia. La pandèmia de la COVID-19 no és el principal motiu per a posar en marxa la…

La Comissió Europea falla en favor de dos projectes europeus presentats per partenariats en els quals participa Inmedia.

La pandèmia de la COVID-19 no és el principal motiu per a posar en marxa la transició digital, però sí un catalitzador. Prop del 40% dels contractes d’ocupacions prèvies a la pandèmia s’han convertit en formes de treball remot (EUROFOND, 2020), untreball flexible que dibuixa nous paradigmes. Però aquest entorn requereix habilitat en la gestió del temps i l’autodisciplina: moltes empreses sofreixen de falta d’experiència en aquest àmbit i se senten superades. El nou projecte europeu WorkingSmart, del qual Inmedia és partner, crearà una associació estratègica entre empreses i educació per a ampliar les habilitats dels gerents de recursos humans en organismes públics i privats, petites i grans empreses. Els mòduls formatius, accessibles a través d’una plataforma gamificada, ajudaran a crear entorns propicis per al treball intel·ligent.

El COVID també ha portat aparellada la desaparició de moltes ocupacions, afectant en particular les dones. Un altre projecte europeu, Off the Beaten track, buscarà la manera d’aprofitar el potencial de l’aprenentatge informal, la creativitat i el desenvolupament sostenible per a promoure l’empoderament de dones madures que corren el risc de perdre o han perdut els seus ingressos a conseqüència de la pandèmia. La idea és dotar-les d’un conjunt d’habilitats i competències perquè puguin buscar enfocaments nous per al turisme experiencialque fomentin viatges i vacances que donin suport a l’ l’economia local, animant a descobrir o redescobrir la bellesa del que queda fora dels camins trillats, i generant menys emissions.

Estem molt feliços d’emprendre aquesta aventura amb socis de França, Itàlia, Grècia, Eslovènia, Eslovàquia i Estònia dins de la línia de treball Erasmus +

Estem preparats

Contacte

Ens agrada escoltar. Ens agrada imaginar. Ens agrada construir. Explica’ns el teu somni i el farem realitat.

Mercado en Tanqasy en Sudan