El turisme: ¿benedicció o desgràcia per a Barcelona?


El Círculo Ecuestre, de la mà d’Anna Gener – Aguirre Newman, s’ha fet intèrpret d’un debat present en la quotidianitat de les nostres vides, convidant distingits experts de diferents sectors per parlar sobre coneixement, cultura, creativitat, arquitectura i turisme a Barcelona.

Miquel Molina, Montserrat Vendrelll, Benedetta Tagliabue, Michael Goldenberg i Mateu Hernández ens han recordat, cada un en el seu camp, que Barcelona és terra de creativitat innovació i excel·lència. Tot i això, com bé apuntava Anna Gener, la fama que la nostra ciutat ha sabut construir-se no coincideix amb l’opinió que molts de nosaltres tenim de la qualitat de vida i de l’evolució que estem veient. I aquí arriba la pregunta de l’any, molt ben plantejada per Mateu Hernández: Quin model de ciutat volem per a Barcelona? Volem ser una ciutat global o local?

Entre les respostes que s’han posat damunt la taula, ha quedat clar que el turisme beneficia directament i indirectament a àmplies capes de ciutadans, encara que no tots siguin conscients d’això, però que necessita planificació i professionalització. Necessita un compromís clar per dignificar, desestacionalitzar i ampliar l’oferta turística, amb una visió de ciutat metropolitana i descentralitzada.

En això creiem a Inmedia, col·laborant en la creació de recorregut històrics i culturals que redirigeixin el flux turístic fora de l’estressat centre de la ciutat. I interpretant les visites possibles com a experiència multisensorial i oberta a tots els públics.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone