Bons moments


Disseny i gestió d’esdeveniments per al Banco Mediolanum.

Dins del programa de fidelització dels seus clients VIP, es proposa al Banc Mediolanum la creació d’una sèrie d’esdeveniments inspiradors vinculats al món de l’art, la gastronomia i l’enologia. Els esdeveniments es realitzen en espais singulars i amb una clara vinculació amb el tema o argument de la vetllada. Constitueixen, a més, una ocasió ideal per a generar networking en un àmbit distès.

Localització · Gestió d’espais · Catering · Storytelling

Altres clients

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone