Textos legals

Avís legal

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 • Responsable: Inmedia Solutions, SL
 • Finalitat: L’atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l’Usuari, gestionar currículum vitae, participació en blog i comunicacions electròniques de naturalesa informativa.
 • Legitimació:Consentiment de l’interessat.
 • Destinataris: Encarregats de Tractament dins de la UE
 • Drets:Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Les present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (en endavant, el “Portal”) que INMEDIA SOLUTIONS S.L. posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política de Privacitat forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a INMEDIA SOLUTIONS S.L. per als fins assenyalats.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc. Aquestes aplicacions o xarxes socials poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal facilitada per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquests serveis, sobre els quals INMEDIA SOLUTIONS S.L. no té cap control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, INMEDIA SOLUTIONS S.L. podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a l’efecte així ho permeti.

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anonimitzada o agregada, (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

Identitat: INMEDIA SOLUTIONS S.L. és una societat espanyola inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 40.837, Foli 198, Full 376.875, inscripció abril.

 • CIF B64951122.
 • Adreça postal: Av De Sarria, 67 Bis P.8 08029 – Barcelona
 • Telèfon: 932692489
 • Correu electrònic: info@inmedia.es

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

INMEDIA SOLUTIONS S.L. tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà:

 1. Atendre les sol·licituds o peticions que realitzi l’Usuari a través dels canals de disponibles sobre la nostra pàgina.
 2. Gestionar els Curriculum Vitae remesos a través del portal.
 3. La participació en blogs, mitjançant comentaris.
 4. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa o publicitària dels nostres productes o serveis d’acord amb els seus interessos.

INMEDIA SOLUTIONS S.L. podrà elaborar un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

En el cas que l’Usuari es registri al Portal a través de la connexió social, INMEDIA SOLUTIONS S.L. únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari per als quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de què es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. INMEDIA SOLUTIONS S.L. no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que facin de la informació de l’usuari.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PER A ENVIAMENT DE COMUNICACIONS DES D’INMEDIA SOLUTIONS S.L.

Les dades empleades, o facilitades, en les comunicacions informatives i/o promocionals són tractades per INMEDIA SOLUTIONS S.L. per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions, de INMEDIA SOLUTIONS S.L. el seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l’efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrónic anteriorment indicat.

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud del usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’Usuari, sense perjudici dels terminis de 5 o 10 anys de prescripció de les accions de responsabilitat derivades d’una relació contractual, que estableix l’article 1964 del Codi Civil i 121-20 Codi Civil de Catalunya, respectivament, segons sigui aplicable un o altre. En el cas concret de currículum les dades seran conservades durant el termini de dos anys, excepte indicació en contrari per part de l’interessat.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari o perquè el tractament de les seves dades sigui necessari per a la gestió i manteniment d’un contracte subscrit amb vostè; igualment, el tractament de les seves dades pot ser necessari per complir les nostres obligacions legals i, finalment, podem utilitzar les seves dades per aconseguir un interès legítim, com a poder contactar amb l’usuari i oferir-los productes i serveis que puguin ser del seu interès.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

INMEDIA SOLUTIONS S.L. es recolza en diversos proveïdors de serveis per poder oferir els productes o serveis esmentats, com serveis informàtics i d’emmagatzematge. És per això que procedirem a comunicar les seves dades quan sigui necessari per complir amb les finalitats esmentades en la present Política de Protecció de Dades.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles INMEDIA SOLUTIONS S.L. .

QUINS SÓN ELS DRETS DE L’USUARI QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si INMEDIA SOLUTIONS S.L. tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. INMEDIA SOLUTIONS S.L. cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a INMEDIA SOLUTIONS S.L. , A laDirección postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic anteriorment indicat, amb la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

Igualment, l’Usuari o interessat disposarà del dret a revocar el consentiment prestat en qualsevol moment i podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC

En compliment del que estableix l’article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, mitjançant l’acceptació d’aquest Avís legal, vostè ens està demanant i/o expressament autoritzant, perquè li enviem comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic. Com a destinatari d’aquestes comunicacions, vostè té el dret de revocar aquest consentiment, en qualsevol moment, amb la simple notificació de l’esmentada voluntat mitjançant correu postal o electrònic a través de les adreces a dalt assenyalades, indicant com a referència al sobre o en l’assumpte del correu electrònic “BAIXA CORREU ELECTRÒNIC”.

Així mateix, l’informem que d’acord amb la indicada Llei 34/2002 haurem de retenir al nostre servidor les dades de connexió i tràfic generades per les comunicacions establertes per un període de dotze mesos.

CONDICIONS D’ÚS

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL I ÚS DELS CONTINGUTS:

Els textos, imatges, so, vídeo, dissenys interactius de pantalla, dissenys gràfics, informacions generals o especialitzades i la resta dels continguts d’aquesta web són propietat de INMEDIA SOLUTIONS S.L. o de tercers que han llicenciat a INMEDIA SOLUTIONS S.L. per al seu ús.

Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquesta web formen part dels drets de propietat industrial de INMEDIA SOLUTIONS S.L. i queda prohibida qualsevol modalitat de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l’expressa autorització de INMEDIA SOLUTIONS S.L. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest web sense el previ i exprés consentiment de INMEDIA SOLUTIONS S.L. , Tret que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a INMEDIA SOLUTIONS S.L., i no suposa la concessió de llicència a l’usuari. Queda terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials, promocionals o contràries a la llei, la moral o l’ordre públic, que poguessin lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

No es permet la modificació dels originals d’aquest Site de cap manera, o la reproducció, exhibició pública, presentació o distribució o qualsevol altra utilització dels mateixos per a alguna finalitat comercial o pública, llevat que INMEDIA SOLUTIONS S.L. així l’autoritzi prèviament i expressament per escrit per a determinats materials. A l’efecte d’aquestes Condicions, està prohibit qualsevol ús d’aquests materials en qualsevol altre lloc web o en un entorn informàtic en xarxa, sigui quina sigui la finalitat. L’autorització concedida per utilitzar aquest Site s’entendrà automàticament acabada en cas d’infringir qualsevol d’aquestes Condicions, estant obligat a destruir immediatament qualsevol informació obtinguda o impresa del Site.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS:

INMEDIA SOLUTIONS S.L. no garanteix que la informació d’aquest lloc web sigui correcta, estigui actualitzada ni sigui completa, i aquest lloc pot contenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics.

INMEDIA SOLUTIONS S.L. no assumeix cap responsabilitat (i rebutja expressament qualsevol responsabilitat) sobre l’actualització d’aquest lloc per mantenir la informació actualitzada ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei, producte o tema descrit en aquest lloc.

INMEDIA SOLUTIONS S.L. tampoc assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que l’usuari pugui patir per la falta de disponibilitat o de funcionament del site i/o de tots o alguns dels seus elements, informacions, serveis, continguts, etc., o per la falta de veracitat o exactitud de qualsevol d’ells, així com pels danys i perjudicis que l’usuari pugui patir a través d’espais accessibles d’internet, com pàgines web, etc., mitjançant hipervincles o links establerts en el site.

CONNEXIONS A ALTRES WEB SITES:

Les connexions d’aquest Site a llocs web de tercers s’han establert únicament com una utilitat per a l’usuari. En cas d’utilitzar les esmentades connexions, s’abandonarà aquest web. INMEDIA SOLUTIONS S.L. no ha revisat tots els llocs web de tercers, i no controla ni es fa responsable dels mateixos o del seu contingut. En conseqüència, INMEDIA SOLUTIONS S.L. no dóna suport ni fa cap declaració respecte a aquests llocs web, o qualsevol informació, programari o altres productes o materials que es trobin en els mateixos, o qualsevol resultat que pugui aconseguir mitjançant la seva utilització. L’usuari serà l’únic responsable en cas de decidir accedir a qualsevol dels websites de tercers connectats a aquest web.

MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS:

INMEDIA SOLUTIONS S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els contingut i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en seu website.

TRADUCCIONS:

El text d’aquest lloc web pot estar disponible en idiomes que no siguin el català. El text pot haver estat traduït per una persona o per un programari informàtic, sense intervenció ni revisió humana. Aquestes traduccions es proporcionen per a la seva comoditat, i INMEDIA SOLUTIONS S.L. no garanteix que la traducció sigui precisa o completa, tant si és una traducció automàtica com si l’ha realitzat una persona.

LLEI APLICABLE i FÒRUM:

INMEDIA SOLUTIONS S.L. perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions d’ús com qualsevol utilització indeguda del seu website exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Per dirimir les possibles qüestions sobre l’ús d’aquesta web o els seus continguts es regiran i s’interpretaran d’acord amb les presents condicions d’ús, l’Avís Legal i la legislació espanyola, sotmetent-se les parts, llevat que una llei no ho permeti, a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls en virtut del seu domicili.